Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda Tesz-vesz vár a homokháton
TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Szülők!

2018-2019-es nevelési, tanítási évtől lehetőség nyílik az étkezési térítési díjak netbankon keresztüli, átutalással történő kiegyenlítésére.

A szolgáltatás igénybe vételének feltétele, egy regisztrációs email megküldése a következő email címre: etkezes.morahalom@gmail.com.

Az elektronikus levélnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
1: gyermek neve, születési helye, ideje, oktatási / nevelési intézmény, és osztály vagy csoport
megjelölése
2: szülő neve, születési helye, ideje, számlavezető bankja, bankszámlaszáma, (ahonnan a díj
kiegyenlítése történni fog)
3: számlázási adatok, ahová a számlát kéri: név, cím, cég esetén adószámot is kérjük feltüntetni
4: tudomásul vételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatás igénybevételére lejárt
határidejű tartozás esetén nincs lehetőség.

A regisztrációs email megküldésének határideje 2018. 06. 15. (péntek)

Felhívom szíves figyelmét, hogy a szolgáltatás igénybe vétele esetén a számla a regisztráció során megadott email címre elektronikusan kerül megküldésre, és lejárt határidejű tartozás felszólítás ellenére történő meg nem fizetése esetén a szolgáltatást, és a gyermek számára az étkezést nem tudjuk biztosítani.

Mórahalom, 2018.04.16.

Tisztelettel:

dr. Elekes Petra s.k.
jegyző
Bejelentkezés

video